• 1
  เลือกโปร/ซื้อแยก
 • 2
  เลือกเมนู
 • 3
  ที่อยู่จัดส่ง
 • 4
  ชำระเงิน
 • 1
  เลือกโปร/ซื้อแยก
 • 2
  เลือกเมนู
 • 3
  ที่อยู่จัดส่ง
 • 4
  ชำระเงิน
 • 1
  เลือกโปร/ซื้อแยก
 • 2
  เลือกเมนู
 • 3
  ที่อยู่จัดส่ง
 • 4
  ชำระเงิน
 • 1
  เปิดเป็นทางการ
 • 2
  เปิดระบบร้านค้าออนไลน์
 • 3
  เปิดระบบแอพ
 • 4
  เปิดระบบติดตาม
 • 1
  เปิดเป็นทางการ
 • 2
  เปิดระบบร้านค้าออนไลน์
 • 3
  เปิดระบบแอพ
 • 4
  เปิดระบบติดตาม
 • 1
  สร้าง
 • 2
  ออกแบบ
 • 3
  เผยแพร่