PACKAGE

พื้นที่เว็บไซต์ 

ราคาเฉพาะพื้นที่เว็บไซต์ (Host) ยังไม่รวมค่าโดเมน .com .net .org เริ่มต้นที่ 500บาท/ปี หากต้องการโดเมนอื่นหรือต้องการซื้อพื้นที่เพิ่มมากกว่า 5,000 MB 
สามารถสอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่อีเมล support@ifelse.co.th

Basic

พื้นที่ 50 MB
ฟรี

Professional

พื้นที่ 1,000 MB
2,950 950 บาท/ปี

Business

พื้นที่ 5,000 MB
5,950 1,950 บาท/ปี
PACKAGE

ออกแบบเว็บไซต์

สำหรับกรณีที่ลูกค้าอยากให้ทางเราออกแบบให้ ระยะเวลาในการจัดทำประมาณ 10-20 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ ให้คำปรึกษาการใช้งานเว็บไซต์ ฟรี

BRONZE

5,900 บาท
การออกแบบ
ลงข้อมูลในเว็บ
สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

SILVER

9,900 บาท
การออกแบบ
ลงข้อมูลในเว็บ
สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

GOLD

14,900 บาท
การออกแบบ
ลงข้อมูลในเว็บ
สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง
PACKAGE

ออกแบบโลโก้

ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเราฟรีได้ที่ support@ifelse.co.th

BASIC

เน้นตัวอักษร
2,000 บาท

STANDARD

เน้นตัวอักษร เพิ่มลวดลาย
3,500 บาท

PREMIUM

เน้นลายเส้น ลวดลาย
5,000 บาท
PACKAGE

อัพเดทเว็บไซต์

ในการอัพเดท 1 ครั้ง จำกัดบทความหรือสินค้ารวมแล้วไม่เกิน 15 รายการ และรูปภาพไม่เกิน 15 รูป การตกแต่งรูปไม่นับรวมการ Die cut และ Retouch รูปภาพ

3 เดือน

6,000 บาท

6 เดือน

10,000 บาท

12 เดือน

18,000 บาท
PACKAGE

สร้างแอพมือถือ

เว็บไซต์และข้อมูลในเว็บไซต์ต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนนำแอพขึ้น Apple Store และ Google Play

Build

เร็วๆนี้

Build +1 Store

เร็วๆนี้

Build +2 Store

เร็วๆนี้

ติดต่อเรา

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฟรี
อีเมล

ฝากข้อมูลติดต่อกลับ