พนักงานขาย

พนักงานขาย
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • เสนอขายบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรืออื่นๆตามบริการที่มีภายในบริษัท
  • ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
  • รับค่าคอมมิชชั่น 15% จากยอดขาย (ไม่รวมเงินเดือน)
คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเพศ, อายุ, ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรับผิดชอบ ต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถทำงานที่บ้านได้
รูปแบบงาน
เต็มเวลา
เงินเดือน
9,000 - 12,000
สวัสดิการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สามารถทำงานจากที่บ้านได้ จนกว่าจะหมดช่วงสถานะการณ์โควิด-19 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่ง Resume หรือข้อมูลการสมัครงานพร้อม Portfolio(ถ้ามี) มายัง support@ifelse.co.th หรือช่องทาง Facebook
บริษัทอาจจะนัดสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทาง Facebook Messenger ตามความสะดวกของผู้สมัคร (จะนัดมาออฟฟิคเมื่อสัมภาษณ์ผ่านแล้ว เพื่อเซนต์เอกสารเท่านั้น)