กราฟิก ดีไซน์เนอร์

กราฟิก ดีไซน์เนอร์
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ออกแบบเว็บไซต์ ธีมเว็บไซต์แจกฟรีภายในเว็บ และธีมเว็บไซต์สำหรับลูกค้า
  • ออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS และ Android
  • ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้เครื่องมือออกแบบธีมของระบบ ifelse.co สำหรับออกแบบธีมเว็บไซต์ให้ลูกค้า
คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเพศ, อายุ, ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรับผิดชอบ ต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถทำงานที่บ้านได้
  • * หากใช้งาน Elementor บน Wordpress ได้ จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน
เต็มเวลา
เงินเดือน
18,000 - 25,000
สวัสดิการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สามารถทำงานจากที่บ้านได้ จนกว่าจะหมดช่วงสถานะการณ์โควิด-19 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่ง Resume หรือข้อมูลการสมัครงานพร้อม Portfolio(ถ้ามี) มายัง support@ifelse.co.th หรือช่องทาง Facebook
บริษัทอาจจะนัดสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทาง Facebook Messenger ตามความสะดวกของผู้สมัคร (จะนัดมาออฟฟิคเมื่อสัมภาษณ์ผ่านแล้ว เพื่อเซนต์เอกสารเท่านั้น)