วิธีแก้ฟ้อนต์สระจมหรือสระลอยบนโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ปัญหาที่นักออกแบบและผู้ใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ต้องเจอคือปัญหาสระวรรณยุกต์ลอยหรือจม นักออกแบบและผู้ใช้งานแต่ละคนก็จะมีวิธีแก้ปัญหาสระลอย-สระจมแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็มีหลากหลายเทคนิคให้เลือกใช้ บางเทคนิคก็อาจจะทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเลยทีเดียว


วิธีแก้ฟ้อนต์ภาษาไทยสระจมหรือสระลอยบนโปรแกรม Adobe Illustrator 2020 (24.0.1) แบบทีเดียวจบ

  1. ไปที่เมนู Edit เลือก Preference > Type


  2. เมื่อหน้าต่าง Preference โชว์ขึ้นมาให้เรากดเลือกตรง Show Indic Options


  3. จากนั้นให้ไปที่ Paragraph กดสัญลักษณ์ตัวเลือกตรงมุมบนขวาแล้วเลือก Middle Eastern & South Asian Single-line Composer ตามภาพ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

** Paragraph จะอยู่ใน Tool bar ด้านบน และ อยู่ในส่วนของ Properties


วิธีแก้ฟ้อนต์ภาษาไทยสระจมหรือสระลอยบนโปรแกรม Adobe Photoshop 2020 (21.0.2) แบบทีเดียวจบ

1. ไปที่เมนู Window > Paragraph


2. กดตรงสัญลักษณ์ตัวเลือก (เส้นตรง 4 เส้น) มุมบนขวาของ Paragraph ตามภาพ


  3. เลือก World-Ready Laout (ใน Photoshop เวอร์ชั่นเก่ากว่า 2020 จะเป็น Middle Eastern and South Asian Layout)

เท่านี้สระที่จมหรือลอยอยู่ก็จะกลับมาเป็นปกติโดยไม่ต้องคอยกดเลื่อนขึ้นลงเองอีกต่อไป


นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีแก้ปัญหาสระและวรรณยุกต์ลอยหรือจมอื่น ๆ อีก แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน เช่น

- แก้สระลอยหรือจม ด้วยการพิมพ์วรรณยุกต์แยกออกจากตัวอักษร ข้อเสียคือวิธีนี้จะทำให้ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นและยากต่อการแก้ไขข้อความในอนาคตและเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาด เช่น ลืมพิมพ์วรรณยุกต์บางตัว

- แก้สระลอยหรือจม ด้วยการเลือกเฉพาะสระที่ต้องการแล้วขยับขึ้น-ลง ทำแบบนี้ไปทีละตัวจนเสร็จ ข้อเสียคือจะทำให้ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น

1. นำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางไว้หลังวรรยุกต์ที่ต้องการเลื่อน จากนั้นกด Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดเครื่องหมายเลื่อนซ้าย (ลูกศรซ้าย) บนคีย์บอร์ดเพื่อทำการเลือก

2. เมื่อเคอร์เซอร์หยุดกระพริบแปลว่าเราได้ทำการเลือกวรรณยุกต์นั้นแล้วและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง

3. ไปที่ Character แล้วเพิ่ม-ลด ตัวเลขที่ช่อง Set the beseline shift ตามภาพ

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย