[ระบบใหม่ EP10] กล่องเคลื่อนไหว - Widget สำหรับออกแบบกล่องสไลด์ข้อความ ภายในระบบธีม

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ กล่องเคลื่อนไหว สำหรับออกแบบข้อความสไลด์ภายในระบบธีม