[ระบบใหม่ EP7] แบบฟอร์ม สำหรับสร้างฟอร์มติดต่อเรา เปิดรับอีเมลล์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรืออื่นๆ

กล่องแบบฟอร์ม สำหรับสร้างฟอร์มติดต่อเรา เปิดรับอีเมลล์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่ความต้องการ

วิธีการใช้งานในส่วนของออกแบบ

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา แล้วเลือกเมนู ออกแบบเว็บ

2. เลือกหน้าที่ต้องการจะเพิ่มกล่องแบบฟอร์ม

3. นำกล่องข้อมูลแบบฟอร์มมาใช้งาน โดยการคลิกลากมาไว้ยังตำแหน่งที่เราต้องการ

4. เพิ่มข้อมูลที่ต้องการ

วิธีดูข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มหน้าเว็บ ให้เข้าไปทีหน้าเมนูจัดการ แล้วเลือกแบบฟอร์ม