[ระบบใหม่ EP3] เปลี่ยนเครื่องมือแก้ไขบทความหรือ Text Editor ไปใช้เครื่องมือออกแบบธีม

ปรกติแล้วใน Text Editor ทั่วๆไป เราจะสามารถแก้ไขเฉพาะเนื้อหาบางส่วนได้เท่านั้น แต่สำหรับระบบใหม่นี้ คือการนำเครื่องมือออกแบบธีมมาใช้แทน Text Editor ปรกติ

ทำให้สามารถออกแบบเนื้อหานั้นเป็นหน้าเว็บใหม่ที่ดีไซน์ไม่เหมือนหน้าอื่นๆได้ทันที


วิธีใช้งาน

  1. ไปยังหน้าเว็บของเรา
  2. ที่เครื่องมือผู้ดูแล ให้เลือกเมนู จัดการ - บทความทั้งหมด
  3. เลือกบทความที่จะแก้ หรือจะเพิ่มบทความใหม่สำหรับเครื่องมือนี้ก็ได้
  4. ที่ใต้กล่องเนื้อหา จะมีลิ้งค์สีแดงเขียนว่า "เปลี่ยนโหมดไปใช้ระบบธีม เพื่อแก้ไขเนื้อหา" ให้เราคลิกได้ทันที
  5. หากเปลี่ยนไปใช้โหมดธีม จะไม่สามารถกลับมาใช้ Text Editor แบบเดิมได้อีก
  6. เมื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง ระบบจะนำยังไปยังเครื่องมือแก้ไขธีม โดยจะคัดลองข้อมูลเนื้อหาเดิม ไปยังระบบใหม่ให้ด้วย
  7. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้บันทึก แล้วคลิกที่ "กลับไปยังบทความ" เพื่อแสดงระบบจัดการบทความเดิม
  8. หากต้องการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขได้ที่ตำแหน่งกล่องเนื้อหา