การเชื่อมต่อ Line Notify สำหรับรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์

ระบบการแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์จะสามารถแจ้งเตือนได้ทั้งทางอีเมล และผ่าน Line Notify ซึ่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์นั้นจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้

1. เข้ามายังหน้าเว็บไซต์ "จัดการ" -> "การแจ้งเตือน" -> "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"


2. เมื่อเข้ามาหน้าตั้งค่าแล้ว ให้เราเปิดใช้งานการแจ้งเตือนผ่านไลน์ (กรอบสีแดง) แล้วทำการ "บันทึก"


3. เมื่อบันทึกแล้ว ระบบจะนำไปยังหน้าเว็บไลน์ ให้เราล็อคอินบัญชีไลน์ที่ต้องการใช้งาน


4. เมื่อทำการล็อคอินสำเร็จแล้ว ไลน์จะแสดงกลุ่มต่างๆที่เรามีอยู่ให้เลือก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. แจ้งเตือนส่วนตัว
  2. แจ้งเตือนเข้าไปยังกลุ่มที่เราสร้างไว้ - สำหรับการแจ้งเตือนกลุ่ม เราจะต้องทำการเพิ่มเพื่อนที่ชื่อว่า "Line Notify" เข้าไปในกลุ่มนี้ด้วย (วิธีเพิ่มคือ เข้าไปยังกลุ่มที่ต้องการ แล้วเลือกเชิญเพื่อน > ค้นหา Line Notfy > กดเชิญ)

* ตัวอย่างการแจ้งเตือนส่วนตัว (คลิกที่รับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัว แล้วคลิกที่ปุ่มเห็นด้วย)


5. หลังจากนั้นระบบจะสลับกลับมาหน้าเว็บที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรก โดยจะปรากฏ Access Token ในช่องข้อมูล แสดงว่าเรียบร้อยแล้ว (ใช้งานได้ทันที)


ตัวอย่างข้อความเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว