แสดงข้อมูลผ่าน Facebook Instant Article, Line Today, Google Amp และ Rss Feed

สามารถ Feed หรือส่งออกข้อมูลบทความ/สินค้าขึ้นไปแสดงบน Platform ต่างๆได้อัตโนมัติผ่านระบบ Feed ข้อมูล โดยมีระบบที่รองรับดังนี้

  • Rss Feed - รองรับการนำข้อมูลไปใช้งานแบบทั่วไป / เปิดใช้งานได้ทันที
  • Facebook Instant Article / จำเป็นต้องสมัครการใช้งานกับ Facebook ก่อน
  • Line Today - รองรับการนำข้อมูลไปแสดงบน Line Today / จำเป็นต้องสมัครการใช้งานกับ Line ก่อน
  • Google Amp - รองรับการนำข้อมูลไปแสดงบน Google Search / เปิดใช้งานได้ทันที

วิธีเปิดใช้งานเบื้องต้น

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา แล้วเลือกเมนู "จัดการ" > ตั้งค่าเว็บไซต์" > "Feed และการส่งออกข้อมูล" (กรอบสีส้ม ในรูปภาพตัวอย่าง)


2. เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เราเปิดบริการที่เราต้องการ หรือจะเปิดไว้ทั้งหมดเลยก็ได้

3. เมื่อเปิดบริการต่างๆแล้ว จะมีข้อความแสดงลิ้งค์ของแต่ละบริการขึ้นมา ซึ่งลิ้งค์ต่างๆนี้สามารถใช้งานได้ทันที


ตัวอย่างลิ้งค์ที่ได้จากบริการต่างๆ