วิธีเปลี่ยนโลโก้ และแก้ไขเมนูภายในเว็บไซต์ ด้วยระบบธีมและเทมเพลท

การเปลี่ยนโลโก้ และเมนูบนเว็บไซต์นั้น จะเป็นการแก้ไขข้อมูลธีมที่เรากำลังใช้งาน ซึ่งเราสามารถสร้างธีมสำรองไว้หลายธีม โดยในแต่ละธีมจะมีโลโก้หรือเมนูแตกต่างกันไปได้ โดยสามารถสลับธีมใช้งาได้ตามแต่ละโอกาส


ขั้นตอนการเปลี่ยนโลโก้และเมนู มีดังนี้

1. ให้เราเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดูแลอยู่ แล้วคลิกที่ "ออกแบบเว็บ" ซึ่งจะอยู่ด้านบนซ้ายของเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ (ในกรอบสีเขียว)


2. เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนูออกแบบเว็บแล้ว ระบบจะแสดงธีมที่เรากำลังใช้อยู่  โดยเมนูทางด้านซ้ายจะเป็นรายละเอียดเทมเพลทในแต่ละหน้าของธีมที่กำลังใช้งาน แล้วคลิกเข้าไปที่เทมเพลทชื่อ "หน้าแรกเว็บไซต์" (ที่จริงแล้ว โลโก้และเมนูจะมีการแสดงผลทุกหน้า ดังนั้นเราสามารถเข้าไปแก้ไขจากเทมเพลทไหนก็ได้ ซึ่งทั้งหมดคือชิ้นเดียวกัน)

(หมายเหตุ - หากถ้าเรามีหลายธีมและต้องการแก้ไขในธีมอื่นๆ เราจะต้องกดเข้าใช้งานธีมนั้นๆก่อน)


3. เมื่อคลิกเข้ามาที่ "หน้าแรกเว็บไซต์" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการแก้ไข ให้เรากด "เริ่มการแก้ไข" ได้ทันที (กรอบสีเขียว)


 4. การแก้ไขธีมหรือเทมเพลทนั้น เราสามารถแก้ไขจุดไหนบนหน้าเว็บก็ได้โดยการคลิกที่ตำแหน่งนั้น อย่างในกรณีนี้เราสามารถคลิกที่ตำแหน่งโลโก้และเมนูได้เลย (กรอบสีเขียว)


 5. เมื่อคลิกที่โลโก้หรือเมนูแล้ว ทางด้านซ้ายของหน้าเว็บจะแสดงเครื่องมือ "เมนู" ขึ้นมา ซึ่งเราสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆของเมนูได้จากที่นี่ หรือถ้าต้องการแก้ไขโลโก้ หรือเมนู ก็สามารถคลิกได้ที่เมนูแก้ไขด้านล่าง (กรอบสีเขียว)


 6. เมื่อเราคลิกที่เมนูย่อย "โลโก้" ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของโลโก้ที่เรากำลังใช้อยู่ โดยเราสามารถเปลี่ยนรูปและขนาดโลโก้ได้จากส่วนนี้


7. เมื่อเราคลิกที่เมนูย่อย "เมนู" ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของเมนูขึ้นมา หากต้องการแก้ไขเมนูเดิมที่มีอยู่แล้วให้คลิกที่ไอคอนดินสอ(กรอบเขียว) เพื่อแสดงข้อมูลของเมนูนั้นๆ หรือจะคัดลอก/ลบ/เพิ่มรายการใหม่ ก็ได้เช่นกัน


8. แสดงขั้นตอนการกรอกข้อความ/ลิ้งค์/ไอคอน ของเมนูที่เราทำการแก้ไขหรือเพิ่มเข้าไปใหม่


9. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการ "บันทึก" แล้วคลิกที่ยกเลิก เพื่อกลับไปยังหน้าธีมที่กำลังใช้งาน (ข้อ 2.) แล้วทำการรีเฟรสหน้าเว็บใหม่ (กด F5 หรือ Ctrl+R บนคีย์บอร์ด) ได้ทันที