วิธีใช้งาน Text Editor หรือโปรแกรมแก้ไขเนื้อหาในบทความและสินค้า

สำหรับวิธีการใช้งานเครื่องมือแก้ไขเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้น จะแตกต่างจากเครื่องมือแก้ไขข้อความทั่วไปบ้างนิดหน่อย ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้วิธนี้เนื่องจาก จะทำให้รองรับการนำไปใช้งานบทแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือง่ายขึ้น

เครื่องมือแก้ไขเนื้อหานี้จะมีให้ใช้งานในระบบบทความและสินค้า ซึ่งจะอยู่ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหา


เครื่องมือที่มีให้ใช้อยู่ ณ ตอนนี้

1. ข้อความ (T) - ซึ่งคล้ายๆกับข้อความทั่วๆไป โดยสามารถเพิ่มลิ้งค์, ตัวเอียง, ตัวหนา ได้ โดยคลิกเลือกข้อความที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างๆเล็กให้เลือกใช้งาน


2. หัวข้อ (H) - คือข้อความที่มีขนาดใหญ่ โดยจะมีประเภทหัวข้อให้เลือกตั้งแต่ H1 - H6 ซึ่งขนาดจะแตกต่างกันไป โดยสามารถสลับขนาดได้ที่ไอคอนดานขวาของหัวข้อ แล้วเลือก H1 - H6


3. ลิสรายการ - คือรายการย่อยโดยสามารถเลือกสัญลักษณ์นำหน้าได้ทั้งแบบ จุด และ ตัวเลข


4. คลังรูปภาพ - ใช้สำหรับการเพิ่มรูปภาพลงในเนื้อหา โดยสามารถอัพโหลดใหม่หรือเลือกจากคลังรูปภาก็ได้

เมื่อเราเพิ่มรูปภาพเข้าไปแล้ว เราจะสามารถตกแต่งการแสดงผลรูปภาพเพิ่มเติมได้ดังนี้

  • เมื่อคลิกที่รูปภาพ สามารถกำหนดให้เปิดหน้าเว็บอื่น หรือ แสดงรูปภาพใหญ่ขึ้น ก็ได้
  • กำหนดการชิดขอบของรูปภาพได้
  • ใส่เส้นขอบให้รูปภาพ
  • ใส่ขอบโค้งให้รูปภาพ
  • ใส่เงาให้รูปภาพ

5. Youtube - สำหรับการใส่วิดีโอลงในเนื้อหา (รองรับเฉพาะ Youtube เท่านั้น)

ให้เรากรอก URL ของหน้าวิดีโอบน Youtube มาใส่ แล้ว Enter

ซึ่งในส่วนของวิดีโอนี้เราสามารถกำหนด Ratio ของวิดีโอได้ 4 แบบคือ 21:9 16:9 4:3 และ 1:1 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของวิดีโอนั้นๆที่นำมาใส่


6. ตาราง - สำหรับการแบ่งช่องข้อมูล (สามารถเพิ่มช่องตารางได้โดยคลิกที่เส้นของตาราง)


7. โค๊ด - คือตัวอย่างโค๊ดที่นำมาแสดง โดยมีภาษาให้เลือกคือ HTML CSS Scss avascript Java JSON PHP Go Python Kotlin Swift และ SQL (ใช้ Prismjs สำหรับการแสดงผลบนหน้าเว็บ)


8. เส้นแบ่ง - หรือเส้นขีดแบ่งข้อมูล สามารถกำหนดความกว้างของเส้นได้ 3 ระดับคือ 30%, 60% และ 100%


สำหรับการลบข้อมูลแต่ละส่วน สามารถลบได้โดยการคลิกที่ไอคอนด้านขวา แล้วเลือก X (คลิกที่ X 2 ครั้งเพื่อยืนยันการลบ)