วิธีติดตั้ง Flutter และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเขียนแอพมือถือ

วิธีติดตั้งและใช้งาน Flutter สำหรับเขียนแอพมือถือ Android และ iOS


1. ดาวน์โหลด Flutter ได้ที่ flutter.dev/docs/get-started/install


2. เลือก OS ที่เราใช้งาน ( Window หรือ Mac หรือ Linux ) เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะเจอไฟล์ .zip ให้เราดาวน์โหลด


3. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ .zip เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการ ( ในตัวอย่างจะแตกไฟล์ไว้ที่ D:\Flutter )


4. กำหนด Path ของตำแหน่งโฟลเดอร์ D:\Flutter\bin ( โฟลเดอร์ bin ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Flutter ที่เราแตก zip ไว้ ) โดยเข้าไปที่ Search Bar ของ Windows แล้วพิมพ์ Edit environment variables for your account


5. เมื่อเปิด "Edit environment variables for your account" ขึ้นมาจะเจอหน้าต่าง ให้เราเลือก Path แล้วคลิก Edit


6. เพิ่มตำแหน่งโฟลเดอร์ bin ลงไป โดยคลิกที่ New แล้วกรอก D:\Flutter\bin ลงไป แล้วคลิก OK เพื่อบันทึก


7. เปิด Command Prompt ขึ้นมา โดยพิม CMD ในช่อง Search Bar ของ Windows ( บน Mac ใช้ Terminal )


8. พิมพ์ flutter doctor ลงไปใน Command Prompt เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง Flutter


9. flutter จะตรวจสอบการติดตั้ง 4 ขึ้นตอน

  • Flutter คือ เวอร์ชั่นของ Flutter - หากเราใช้เวอร์ชั่นล่าสุดจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้
  • Android toolchain คือ ยอมรับเงื่อนไขในส่วนของ Android - หากข้อนี้ไม่ผ่านให้ทำการพิมพ์ flutter doctor --android-license จะมีคำถามให้เรายืนยันโดยพิมพ์ y ไป จากนั้นก็จะผ่าน ( อย่าลืมพิมพ์ flutter docker อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ )
  • Android Studio คือติดตั้ง Android Studio เรียบร้อยแล้ว - หากเราใช้เวอร์ชั่นล่าสุดจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้ ( วิธีติดตั้ง Android Studio )
  • Connected device คือการเชื่อมต่อเข้ากับ Emulator - หากเราใช้เวอร์ชั่นล่าสุดจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้ ( วิธีสร้างและใช้งาน Android Emulator หรือ Android Virtual Device )