Flutter เครื่องมือสร้าง UI ด้วยภาษา Dart สำหรับสร้างแอพมือถือ เว็บไซต์ และโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

Flutter คือ Framwork สำหรับสร้าง UI ด้วยภาษา Dart ซึ่งเดิมทีพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค๊ดชุดเดียวแต่สามารถ compile ได้ออกมาเป็นแอพบน iOS และ Android ในคราวเดียวกัน เพื่อช่วยลดงานและเวลาสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือ


  Dart คือภาษาสคริปต์สไตล์วงเล็บปีกกาที่รองรับ OOP มีแนวคิดของ class และ inheritance โดยชนิดตัวแปรสามารถจะประกาศหรือไม่ก็ได้ (optional types) ช่วยให้ลดเวลาในการเขียนโค๊ด


ตัวอย่างภาษา Dart สำหรับการเขียนสร้างแอพมือถือ และแสดงผล Emulator


ปัจจุบัน Flutter สามารถนำมาใช้สร้าง Web Application (เว็บไซต์) และ Desktop Application (โปรแกรมบน PC และ Mac)


IDE หรือโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอพด้วย Flutter ที่นิยมกันคือ Android Studio และ VS Code


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Flutter และภาษา Dart