วิธีติดตั้ง Android Studio สำหรับการเขียนแอพ Android

การติดตั้ง Android Studio เพื่อใช้เขียนแอพ Android

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ developer.android.com/studio

2. เมื่อดาวน์โหลด Android Studio เสร็จเรียบร้อย ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการติดตั้ง

3. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างต้อนรับขึ้นมา ให้เราคลิกที่ "Next >" เพื่อเริ่มการติดตั้ง

4. เลือก Components ทั้งหมดหมดในการติดตั้งแล้วคลิก "Next >" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5 . เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้ง Android Studio ลงในคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วคลิก "Next >" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

6. ขั้นตอนการสร้าง Shortcut ให้เราคลิก "Install" เพื่อเริ่มติดตั้งได้เลย

7. ขั้นตอนการติดตั้งไฟล์โปรแกรม ให้เรารอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

8. เมื่อติดตั้งไฟล์เสร็จเรียบร้อย แล้วคลิก "Next >" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

9. ทำการเปิดโปรแกรม Android Studio โดยคลิก "Start Android Studio" แล้ว "Finish"

10. โปรแกรมจะขอสิทธิ์การใช้งานของ OpenJDK ให้เราคลิก "Allow access" เพื่อเริ่มโปรแกรม

11. โปรแกรม Android Studio จะเปิดขึ้นมา(ตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง) แสดงว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้ว